Να, αυτά δεν μπορώ.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Καλέ κάτσε να σε χαρώ!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Αυτό ξαναπές το!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Χα χα χα! 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Αουτς...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Μας προκαλούν, δεν φταίμε εμείς.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Κοινώς, δίνω πόνο. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Άλλο κι ετούτο...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Ή το καταλαβαίνεις το πανηγύρι ή όχι.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης (09/06/2020)

 

 

Εεε, για πες ρε;