Βρε τόσο δύσκολο σου είναι;

 

 

 

Μεγάλη Αλήθεια vol. 2300!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Δεν νομίζω... 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Μεταξύ μας θα μείνει.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Μη μου λέτε τέτοια.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

... και μου λένε όλοι πως πολύ καλά έκανα...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Καλά δεν κάνω;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Και πρωτοπόρος, θα λέγαμε...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020

 

 

Να, κάτι τέτοια δεν μπορώ. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/06/2020