Ο Τραμπ έλεγε συνέχεια «Μake America great again» και ο graphic designer Michal Krauthamer αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπέρα.

 

«Μake America Great Britain Again»

 

Να τι συμβαίνει αν σε διάσημες πόζες της Βασίλισσας και χαρακτηριστικές της φωτογραφίες βάλει κανείς το κεφάλι του Τραμπ...

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)

 

Κάποιος βάζει στο σώμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το κεφάλι του Τραμπ (και έχει πλάκα...)