Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

 

Η ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 από το Συμβούλιο- δύο ανά κράτος μέλος- και 3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και 108 εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων επί ίσοις όροις. 

 

Επίσης, 108 Ευρωπαίοι πολίτες θα συμμετάσχουν για να συζητήσουν ιδέες που προέρχονται από τις Ομάδες Δράσης Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Πρόκειται για 80 εκπροσώπους από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές Ομάδες Δράσης ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης συνεδρίων (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. 

 

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν 18 εκπρόσωποι τόσο από την Επιτροπή των Περιφερειών όσο και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και άλλοι οκτώ από τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα προσκληθεί σε συζητήσεις σχετικά με τον διεθνή ρόλο της ΕΕ. 

 

Μπορούν επίσης να προσκληθούν εκπρόσωποι σημαντικών ομάδων ενδιαφέροντος. Η σύνθεση της Ολομέλεια της Διάσκεψης θα διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

 

Στην ημερήσια διάταξη της εναρκτήριας συνόδου της ολομέλειας είναι παρουσιάσεις και συζητήσεις που αφορούν:

  • τον σκοπό και τις προσδοκίες σχετικά με τη Διάσκεψη, τη συμμετοχή των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των Εθνικών Ομάδων/εκδηλώσεων
  • την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα
  • το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις Συνόδους Ολομέλειας της Διάσκεψης, τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης Πολιτών και την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Πολιτών
  • την πρόταση για την οργάνωση θεματικών ομάδων εργασίας.