Κοπή πίτας της Νέας Δημοκρατίας. Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου. Φωτογραφίες Nikos Libertas/ SOOC

 

 

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε
Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα που μιλάμε