Πιλοτική κυκλοφορία λεωφορείων χωρίς οδηγό προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που συζητείται στη Βουλή.

 

Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα να τεθεί πιλοτικά, και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κυκλοφορία λεωφορείο χωρίς τη φυσική παρουσία οδηγού επί του οχήματος. Αυτό γίνεται με την τεχνολογία έξυπνων συστημάτων χειρισμού (ITS) με την οποία είναι εφοδιασμένα τα λεωφορεία.

 

Ο χειρισμός τους γίνεται από εκπαιδευμένους χειριστές σε απομακρυσμένο σημείο ελέγχου.

Ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε, ότι κατά την πειραματική εφαρμογή του προγράμματος θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων χωρίς οδηγό.