40 μέρες, συναπτές.
Κι αυτή. Η τελευταία μέρα, χάραμα.

Ξαφνικά, βοριαδάκι. Τι κάνουν αυτοί πρωι-πρωί;

Φύγε, φύγε, φύγε είπαμε.

Και τώρα;