Κατόπιν κοινοποιήσεως την 29/1/2020 της από 18/1/2020 εξώδικης διαμαρτυρίας-πρόσκλησης-δήλωσης της Εταιρείας με την επωνυμία «Edits & Mags Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής (Ιφιγενείας 47) ως νόμιμα εκπροσωπείται, του Περικλή Γκιόλια και του Γεράσιμου Μανωλίδη κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 22) ως εκπροσωπείται νόμιμα, του Ευστάθιου Τσαγκαρουσιάνου, του Άρη Δημοκίδη και του Θεόδωρου Αντωνόπουλου, καταχωρείται στην παρούσα θέση το παρακάτω κείμενο, κατόπιν εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς:

 

«Την 15/1/2020, δημοσιεύτηκε στην παρούσα στήλη της www.lifo.gr, ιδιοκτησίας της ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άρθρο υπό τον τίτλο «Η Εκκλησία Της Ελλάδος Α.Ε. αντεπιτίθεται», στο οποίο διαλαμβανόταν μεταξύ άλλων η φράση «λίγες μόλις μέρες πριν από τη διαφημιστική καμπάνια στο Αττικό Μετρό είχαμε άλλωστε την πρωτοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της «Αγκαλιάς» σε μεγάλη διαφημιστική αθλητική εφημερίδα».

 

Κατόπιν αμοιβαίων διευκρινίσεων, κατέστη σαφές εκ μέρους των εξωδίκως δηλούντων, ότι το πρωτοσέλιδο της SPORTIME της 29/12/2019 δεν αποτελεί προϊόν διαφημιστικής συμβάσεως, παρά προϊόν συντακτικής εργασίας και προσωπικής άποψης των συντακτών της, κατά συνέπεια η ως άνω φράση δεν είναι ακριβής.

 

Είναι προφανές ότι υπήρξε στο σημείο αυτό του άρθρου, εκ παραδρομής ταύτιση του εν λόγω πρωτοσέλιδου που είχε προηγηθεί, με την επίμαχη διαφημιστική αφίσα στο Μετρό, η οποία ως γνωστόν προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις και τελικά. απεσύρθη. Προς επίρρωση αυτού, σύμφωνα και με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ανακαλούμε ρητά τα περί διαφημιστικής καταχώρησης, προς επανόρθωση και αποκατάσταση.

 

Κατά τα λοιπά, η παρούσα στήλη εκφράζει απόψεις (έτσι άλλωστε επιγράφεται), και ουδεμία πρόθεση υπήρξε να πληγεί η τιμή και η υπόληψη των εξωδίκως δηλούντων».