Η «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
και η Εταιρεία Λειτουργίας & Συντήρησης «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχουν ενεργά στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την έναρξη της λειτουργίας τους, υλοποιώντας προγράμματα που επικεντρώνονται σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο εταιρείες επενδύουν συστηματικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Η διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται μέσα από το σύστημα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζεται, το οποίο είναι πιστοποιημένο από εξωτερικό φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001 και ISO 50001.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το 2019 η κατανάλωση ενέργειας που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού ήταν της τάξης των 37 GWh, παρουσιάζοντας μείωση 6% σε σχέση με το 2018. Το 2019 αποσύρθηκαν βενζινοκίνητα οχήματα μεγάλης κατανάλωσης, ενέργεια που οδήγησε σε μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου κίνησης κατά 3.517 λίτρα ή 0,5% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου, μια περίοδο που η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο αυξήθηκε κατά 4,45%, όπως αντίστοιχα και η κίνηση των οχημάτων συντήρησης και λειτουργίας.

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, που περιλαμβάνει ανακύκλωση πλαστικών, χαρτιού, μετάλλων, ελαστικών, καλωδίων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών, χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων κ.λπ. Το 2019 ανακυκλώθηκαν 2,3 τόνοι χαρτί, 2,5 τόνοι πλαστικό, 25,7 τόνοι μεικτής συσκευασίας, 30,6 τόνοι από διάφορα μέταλλα, 1,5 τόνοι ελαστικά, 1.780 λίτρα ορυκτέλαια, 11,3 τόνοι μικρές και μεγάλες μπαταρίες, 15,5 τόνοι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και 650 κιλά λαμπτήρες. Όλα τα υλικά προωθούνται στην ανακύκλωση σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένους προμηθευτές. Το 2019 το 62% του συνόλου των στερεών αποβλήτων και το 100% των επικίνδυνων αποβλήτων προωθήθηκαν προς ανακύκλωση.

 

 

 

Διαχείριση θορύβου

Μία από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της Αττικής Οδού, που απασχολεί την τοπική κοινωνία, είναι ο θόρυβος. Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» μετρά συστηματικά τα επίπεδα θορύβου μέσω ειδικών συσκευών μέτρησης που βρίσκονται σε 8 σημεία κατά μήκος της Αττικής Οδού. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων, με την έγκριση του ελληνικού Δημοσίου, η «Αττική Οδός Α.Ε.» προβαίνει σε εγκατάσταση νέων ηχοπετασμάτων. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 126 εικοσιτετράωρες μετρήσεις με κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου. Με βάση τις μετρήσεις τοποθετήθηκαν 918 μέτρα ηχοπετασμάτων, συνολικής επιφάνειας 1.827 τ.μ. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα μήκους 21 χλμ., καθώς και ακουστικές ζώνες προκηπίων και αναχωμάτων με ειδικές φυτεύσεις.

 

Κατανάλωση νερού

Το 2019 καταναλώθηκαν περισσότερα από 572.000 κ.μ. για τις ανάγκες λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Το 90% της κατανάλωσης νερού αφορά, κατά κύριο λόγο, την άρδευση των χώρων πρασίνου. Τα υγρά απόβλητα από τα κτίρια καταλήγουν σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το επεξεργασμένο νερό επαναχρησιμοποιείται στην άρδευση των χώρων πρασίνου και αποτελεί το 9% της συνολικής κατανάλωσης νερού.

 

Βιοποικιλότητα

Η διαχείριση πρασίνου γίνεται με γνώμονα την εναρμόνιση του αυτοκινητόδρομου με το ευρύτερο περιβάλλον. Το 2019 συντηρήθηκαν 800.000 δέντρα και θάμνοι και 78.000 τ.μ. χλοοτάπητα. Τα απόβλητα πρασίνου, που προκύπτουν από τα κλαδέματα, χρησιμοποιούνται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, για εδαφοβελτιωτικό και κομπόστ, για την καλύτερη φροντίδα του εδάφους, ενώ συγχρόνως μειώνεται η ποσότητα αποβλήτων που απορρίπτεται.


Για την προστασία της τοπικής πανίδας έχει εγκατασταθεί ειδική περίφραξη, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να μην προσκρούουν τα διερχόμενα πουλιά στα γυάλινα ηχοπετάσματα με την τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων, βάσει διεθνών προδιαγραφών. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται με την ΑΝΙΜΑ για την περίθαλψη άγριων ζώων και πουλιών που τυχαίνει να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, με βασικό σκοπό την υποστήριξη της οργάνωσης στην περισυλλογή και προστασία των αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων, στην περίθαλψη τραυματισμένων ζώων, καθώς και στη φροντίδα για τη στείρωση και την υιοθεσία τους.

 

 


Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων

Μεγάλη έμφαση δίνουν οι δύο εταιρείες στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εργασία τους αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.


Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» αντιλαμβάνονται πλήρως την αναγκαιότητα της «πράσινης» συνείδησης, τόσο σε εταιρικό όσο και σε πανανθρώπινο επίπεδο, και επιθυμούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξή της, βελτιώνοντας χρόνο με τον χρόνο τις περιβαλλοντικές πρακτικές τους.

 

Πιο «πράσινο» 2019 με αριθμούς

• Ανακυκλώθηκαν:

2,3 τόνοι χαρτί

2,5 τόνοι πλαστικό

25,7 τόνοι μεικτής συσκευασίας

30,6 τόνοι από διάφορα μέταλλα

1,5 τόνοι ελαστικά

1.780 λίτρα ορυκτέλαια

11,3 τόνοι μικρές και μεγάλες μπαταρίες

15,5 τόνοι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

650 κιλά λαμπτήρες

 

• Συντηρήθηκαν 800.000 δέντρα και θάμνοι και 78.000 τ.μ. χλοοτάπητα

 

• Μειωμένη κατά 6% η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού.