Πώς να δώσεις ένταση σε ένα πληκτικό απόγευμα Τρίτης

Μια εξιδανικευμένη εικόνα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας

LIFOTEAM,

Mια δημιουργία του Ben Jones για το Channel 4 

Μια εξιδανικευμένη εικόνα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας

 

Lifo Picks