Δεν είναι μόνο τα ζώα: υπάρχουν και λαχανικά που απειλούνται από εξαφάνιση

Η άνοδος της βιομηχανικής γεωργίας έχει ως αποτέλεσμα κάποια είδη λαχανικών να μην καλλιεργούνται πλέον

LIFOTEAM,

Όντως κάποια είδη λαχανικών απειλούνται από εξαφάνιση και αυτό είναι απόρροια της παγκόσμιας ανόδου της βιομηχανικής γεωργίας – πολλά αυτόχθονα λαχανικά απλά δεν καλλιεργούνται σε μεγάλες ποσότητες πια.

 

Στην Ινδία ο Dr. Prabhakar Rao, ο οποίος έχει διδακτορικό στην αναπαραγωγή φυτών και τη γενετική, προσπαθεί να διασώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ποικιλίες φυτεύοντας τους σπόρους των λαχανικών που βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.

Lifo Picks