Από την διαδήλωση Συμπαράστασης στην Κυβέρνηση, μετά και την αιφνιδιαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σταματήσει την αγορά ελληνικών ομολόγων. 

 

Πέμπτη 5/2 βράδυ, στο κέντρο της Αθήνας. 

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Nick Paleologos_Menelaos Myrillas / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

 

 

Πέμπτη 5/2 βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Δεν εκβιαζόμαστε!
Φωτ.: Konstantinos Tsakalidis / SOOC