είχε και ένας άλλος το ίδιο και το άλλαξα(πρώην me myself and i)
ΠΡΟΦΙΛ
Πρόσφατα Σχόλια