Η πολλαπλασιαστική αξία της βιώσιμης ενέργειας

Η ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Facebook Twitter
Γηγενή φυτά καστανιάς για την αναδάσωση του Καστανόλογγου
0

ADVERTORIAL

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), που προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους σχετικά με τη δική της ενεργειακή μετάβαση και την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ρεύματος. Καταρχάς, έχει δεσμευτεί να αποσύρει όλες τις λιγνιτικές μονάδες ως το 2023. Ταυτόχρονα, με ορίζοντα το 2030 σχεδιάζει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 35% στο ενεργειακό μείγμα, αύξηση που θα υποστηριχτεί από την προσθήκη 9,5 GW ΑΠΕ την ερχόμενη δεκαετία. Τέλος, όπως όλα τα κράτη-μέλη, οφείλει να απανθρακοποιήσει όλο το φάσμα της οικονομίας της και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 55% μέχρι το 2030. 

Η Εnel, που από το 2019 έχει ανακοινώσει τις δικές της δεσμεύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους του Οργανισμού Hνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει τη χώρα στην επίτευξη των ενεργειακών της στόχων στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της. Η εταιρεία αυξάνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της σε ΑΠΕ, μια και την επόμενη διετία θα φτάσουμε στα 60 GW εγκατεστημένης ισχύος, ενώ μέχρι το 2030 στοχεύουμε τα 145 GW, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό πάνω από το 4% της παγκόσμιας αγοράς. Tην ίδια στιγμή επιταχύνει τη δική της απανθρακοποίηση σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Χιλή. Όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα θα έχουν κλείσει το 2027, τρία χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η Εnel, που από το 2019 έχει ανακοινώσει τις δικές της δεσμεύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους του Οργανισμού Hνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει τη χώρα στην επίτευξη των ενεργειακών της στόχων στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της.

Μάλιστα, μέσω του προγράμματος «Futur-e» ξαναδίνουμε ζωή σε είκοσι τρεις θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και σε μια περιοχή όπου γινόταν εξόρυξη άνθρακα, δημιουργώντας μια σταθερή πορεία κυκλικής οικονομίας. Για παράδειγμα, στο Κάπρι μετατρέψαμε σε μόλις δύο χρόνια έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε καινοτόμο κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικαθιστώντας τους στροβίλους και τις δεξαμενές με μια σκεπαστή εγκατάσταση 20.000 τ.μ., στην οποία έχουν προβλεφθεί όλες οι βιώσιμες λύσεις, όπως τα συστήματα ανάκτησης και διαχείρισης βρόχινου νερού.

Η αλλαγή του μοντέλου

Ο τρόπος που πραγματοποιούμε την αλλαγή του επιχειρηματικού μας μοντέλου αντανακλά και τη φιλοσοφία μας: η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πετυχημένη ενεργειακή μετάβαση, η οποία θα οδηγήσει ισότιμα και με ασφάλεια τους πολίτες στη νέα εποχή. Ως εκ τούτου, βασικό πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας αποτελεί η ουσιαστική ενσωμάτωση των τοπικών κοινωνιών στην επιχειρηματική μας προσέγγιση. Καθώς η βιωσιμότητα υπάρχει στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων μας και συνεπώς καθορίζει συνολικά την αλυσίδα παραγωγής αξίας, από τους προμηθευτές μέχρι τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων ΑΠΕ, η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών πληθυσμών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης. 

Μέσω της εφαρμογής του μοντέλου «Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας» υιοθετούμε ολοκληρωμένες δράσεις που αφενός συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αφετέρου, υπηρετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλουν στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος και των επιμέρους οικοσυστημάτων. Αυτή, άλλωστε, είναι και η πραγματική αξία της βιώσιμης ενέργειας: στοχεύουμε στην ενεργειακή μετάβαση και όλα τα βήματα που ακολουθούμε υπηρετούν τη βιωσιμότητα.

Η πολλαπλασιαστική αξία της βιώσιμης ενέργειας Facebook Twitter
Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης Enel Green Power, Πρόεδρος της SolarPower Europe

Κοντά στις τοπικές κοινωνίες

Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της «Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας» υλοποιούμε δράσεις που αποφέρουν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στις περιοχές όπου λειτουργούμε ανανεώσιμα έργα. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: 1) ενισχύουμε τους τοπικούς παραγωγούς για να δυναμώσουμε την τοπική οικονομία. Την περασμένη χρονιά βοηθήσαμε τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Καρύστου να καταθέσει αίτηση για την ένταξη του τοπικού μελιού με την ονομασία «Κισσούρι» στο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), 2) φιλοξενούμε αθλητικές δραστηριότητες για να αναπτύξουμε το μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού και να εμπλουτίσουμε την ταυτότητα των περιοχών, όπως πρόσφατα, που υποστηρίξαμε, σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών και τις τοπικές αρχές, τον 43ο Ποδηλατικό Γύρο «Θυσία» στα Καλάβρυτα, 3) μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Energy On the Go» και «Play Energy» μεριμνούμε ώστε οι μαθητές σε όλη τη χώρα να έχουν ίση πρόσβαση στην καινοτόμα γνώση που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία.

To βιώσιμο εργοτάξιο

Εξίσου σημαντικό με τις υποστηρικτικές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες είναι και το να υιοθετείς αειφόρες πρακτικές κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων ΑΠΕ, ώστε να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να παράγεται από την πρώτη ημέρα προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Το μοντέλο του «βιώσιμου εργοταξίου» το εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην κατασκευή του Καφηρέα, τη μεγαλύτερη συστοιχία αιολικών πάρκων της χώρας στη νότια Εύβοια, όπου, μεταξύ άλλων, ανακυκλώσαμε συνολικά πενήντα τόνους υλικών και δώσαμε 550.000 τόνους προϊόντων εκσκαφής για επεξεργασία στο σύστημα ΣΑΝΚΕ. Επίσης, πρόσφατα, στο φωτοβολταϊκο μας πάρκο Βαμβακιές, στον Άγιο Ιωάννη Ημαθίας, εγκαταστήσαμε αυτόνομο φωτοβολταϊκό με μπαταρίες 6,7 KW, που κάλυπτε τις ενεργειακές ανάγκες όλου του εργοταξίου, και μεριμνήσαμε το 50% των ανθρώπων που απασχολήθηκαν στο έργο να κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ενέργεια
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Ηγέτης στην Πράσινη Ενέργεια και την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Ενέργεια / Όμιλος ΔΕΗ: Ηγέτης στην Πράσινη Ενέργεια και την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Η ΔΕΗ κατακτά ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
THE LIFO TEAM
Νίκος Τσάφος: «Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα»

Good Business Directory Vol.4 / Νίκος Τσάφος: «Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα»

Ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας μιλά για τη φιλόδοξη στροφή της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ΑΠΕ, περιγραφει τον νέο ενεργειακό χάρτη που διαφαίνεται στον ορίζοντα και εξηγεί γιατί τα μέτρα ενεργειακής μετάβασης είναι ταυτόχρονα και μέτρα κοινωνικής πολιτικής.
ΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μπορούν τα φωτοβολταϊκά στην ταράτσα να παράγουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε αυτονομία;

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος / Μπορούν τα φωτοβολταϊκά στην ταράτσα να παράγουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε αυτονομία;

Τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.
M. HULOT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/03 - ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ - Μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο;

LiFO politics / Μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο;

H Βασιλική Σιούτη συζητά με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Σταύρο Παπαθανασίου σχετικά με τους κινδύνους που ανέδειξε η πρόσφατη κρίση, οι οποίοι συνοδεύουν τη μονοδιάστατη εξάρτησή μας από ένα συμβατικό καύσιμο, το φυσικό αέριο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Στη στρατηγική βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα η πράσινη μετάβαση

Επιχειρείν / Στη στρατηγική βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα η πράσινη μετάβαση

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα δίνουν σήμερα ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και προσαρμόζουν τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).
ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ