Είσαι δημιουργός; Θέλεις να προστατέψεις τα έργα και την πνευματική σου ιδιοκτησία;

timestamp.gr: Μια πλατφόρμα για τους δημιουργούς που θέλουν να προστατέψουν τα έργα και την πνευματική τους ιδιοκτησία

To timestamp.gr δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ADVERTORIAL

 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτάται αυτόματα χωρίς διατυπώσεις καθώς δεν απαιτούνται τυπικές διαδικασίες για να αποκτήσει ο δημιουργός δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Δε χρειάζεται δηλαδή ο δημιουργός να πάει σε κάποιον φορέα ή οργανισμό για να καταθέσει το έργο του, προκειμένου να του αναγνωριστεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε αυτό. Για τη διασφάλιση του δημιουργού και για την ύπαρξη ενός στοιχείου για την απόδειξη της πατρότητας του έργου ακολουθούνται στην πράξη διάφορες πρακτικές.

 

Η ηλεκτρονική χρονοσήμανση (timestamp.gr) ενός έργου αποτελεί μία από τις πρακτικές που εφαρμόζονται για να διευκολύνει τους δημιουργούς να αποκτήσουν ένα τεκμήριο για την ύπαρξη του έργου τους. To timestamp.gr δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η ηλεκτρονική χρονοσήμανση είναι βασισμένη σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτει την ανάγκη όλων των δημιουργών να μπορούν να αποδεικνύουν με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τη χρονική στιγμή ύπαρξης του έργου τους με τη συγκεκριμένη μορφή. Η υπηρεσία απευθύνεται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες δημιουργούς, ανεξάρτητα από το είδος του έργου.

 

Τι μπορεί να κατατεθεί στο timestamp.gr;

Οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επεξεργαστές κειμένου, τα φύλλα εργασίας, τα προγράμματα επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο, κλπ.

 

Από τη στιγμή που το έργο έχει λάβει μορφή ως ψηφιακό αρχείο, η χρονοσήμανση ουσιαστικά ταυτοποιεί μοναδικά το αρχείο αυτό συνδέοντάς το παράλληλα με την ημερομηνία και την ώρα που έχει λάβει χώρα η πράξη της υποβολής του στην υπηρεσία.

 

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το timestamp.gr αποτελεί μια γραπτή επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν τόσο στον χρήστη της υπηρεσίας όσο και στην πράξη χρονοσήμανσης. Τέτοια στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το όνομα του υποβληθέντος αρχείου, η σε ψηφιακή μορφή ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου, η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η χρονοσήμανση.

 

Τι προστασία μου προσφέρει η ηλεκτρονική χρονοσήμανση;

Η χρονοσήμανση πιστοποιεί τη δεδομένη χρονική στιγμή ύπαρξης του ψηφιακού αρχείου που κατατέθηκε. Κατά πόσο ένα ψηφιακό αρχείο περιλαμβάνει έργο που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία ή εάν υπάρχει προσβολή δικαιωμάτων είναι ζητήματα για τα οποία αποφασίζει η Δικαιοσύνη.

 

Ακολουθήστε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESPECT για να μάθετε περισσότερα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας:

 

https://www.facebook.com/respectproject2021

 

Για την Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση:

https://www.timestamp.gr/el

 

Για περισσότερες πρακτικές απόδειξης της πατρότητας ενός έργου:

https://www.opi.gr/genika-pi/synithi-erotimata

 

 

Οργανισμός Πνευματική Ιδιοκτησίας

Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση
 

 

 

 

Good Living
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ