Κινητήριος δύναμη ο ορυκτός πλούτος για την οικονομική ανάκαμψη και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας
Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη βορειοανατολική Χαλκιδική, τα οποία λειτουργεί η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, εντοπίζεται ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Κινητήριος δύναμη ο ορυκτός πλούτος για την οικονομική ανάκαμψη και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας

Η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε μεταλλεύματα.

Καθώς η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσει κανείς με ακρίβεια τις επιπτώσεις της, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικονομική ευημερία, το ενεργειακό κόστος αλλά και το μείζον ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Αυτό που μοιάζει σίγουρο είναι ότι για να μιλήσουμε πάλι για μια πορεία προς την ανάπτυξη και την αειφορία, η εθνική και η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, στην απρόσκοπτη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αντιμετώπιση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες για την προμήθεια ορυκτών πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας. 

 

Το γεγονός ότι η Ευρώπη εξαρτάται από τρίτες χώρες για την προμήθεια ορυκτών πρώτων υλών είναι γνωστό, παρόλο που διαθέτει σημαντική και βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή. Φυσικά, το ξέσπασμα της πανδημίας και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία απέδειξαν ακόμα πιο έντονα πόσο σημαντικός είναι ο ασφαλής εφοδιασμός της παραγωγικής αλυσίδας, αφού η επάρκεια των πρώτων υλών εξασφαλίζει σε τεράστιο βαθμό την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και τελικά την αυτονομία και αυτάρκεια της Ευρώπης συνολικά.

 

Η εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους σε σταθερές, ποιοτικές και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με το 84% των εργαζομένων να προέρχεται από τον δήμο Αριστοτέλη.

 

Ο μεταλλευτικός κλάδος έρχεται να επισημάνει τον σημαντικό ρόλο που πρόκειται να παίξει στην επίτευξη αυτής της αυτονομίας αλλά και της περίφημης ενεργειακής μετάβασης, καθώς, παρότι δεν μένει ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις, έχει αποδείξει τη μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητά του κυρίως λόγω του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού του, της παραγωγής και αξιοποίησης υψηλής ποιότητας ορυκτών κοιτασμάτων παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και επειδή στηρίζει τη μετάβαση στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

 

Κινητήριος δύναμη ο ορυκτός πλούτος για την οικονομική ανάκαμψη και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας

 

Η Ελλάδα, διαθέτοντας πλούσιο σε πρώτες ύλες υπέδαφος, κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σε μεταλλεύματα όπως ο χαλκός, ο χρυσός, τα μάρμαρα κ.ά. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη βορειοανατολική Χαλκιδική, τα οποία λειτουργεί η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, εντοπίζεται ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας, ιδιαίτερα στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές. 

 

Η Ελληνικός Χρυσός ενσωματώνει στην καθημερινή της πρακτική τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου και εφαρμόζει στην πράξη διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

H επένδυση της εταιρείας έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομίας, έχοντας αποφέρει μέχρι σήμερα έσοδα γύρω στα 394 εκατ. ευρώ για το ελληνικό κράτος, ενώ στηρίζει διαχρονικά την ελληνική αγορά μέσα από την προμήθεια εγχώριων πρώτων υλών και υπηρεσιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον απολογισμό βιωσιμότητας που δημοσίευσε πρόσφατα η εταιρεία, μόνο τη διετία 2019-2020 οι δαπάνες αυτές άγγιξαν τα 13 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, η εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους σε σταθερές, ποιοτικές και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με το 84% των εργαζομένων να προέρχεται από τον δήμο Αριστοτέλη.

 

Κινητήριος δύναμη ο ορυκτός πλούτος για την οικονομική ανάκαμψη και την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας

 

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, σχεδιάζοντας και επενδύοντας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τον μετριασμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την παράλληλη αποκατάσταση των περιοχών εντός και γύρω από τα μεταλλεία, υιοθετώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η προηγμένη μέθοδος της ξηρής απόθεσης τελμάτων και το βραβευμένο online σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

 

Στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής συμφωνίας η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επιπρόσθετες επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που θα προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στην περιοχή και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

 

www.hellas-gold.co

 

Good Living
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ