Συνέντευξη Cyclefi

Cyclefi: Ένα καινοτόμο app που παρακολουθεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων συσκευασίας

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος Ignite Ideas της Nestlé Ελλάς ήταν αφιερωμένος στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μία από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν σε αυτό είναι η Cyclefi.

ADVERTORIAL

Γ
ια δεύτερη χρονιά, η Nestlé Ελλάς μέσω του προγράμματος ανοιχτής καινοτομίας Ignite Ideas που υλοποιείται σε συνεργασία με  το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζει έμπρακτα νεοφυείς επιχειρήσεις στοχεύοντας στην ανάδειξη και ανάπτυξη των καινοτόμων ιδεών τους.

 

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος ήταν αφιερωμένος στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μία από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν σε αυτό είναι η Cyclefi, μια καινοτόμος web & mobile εφαρμογή για την επιτυχή ιχνηλασία και παρακολούθηση όλου του κύκλου ζωής των προϊόντων συσκευασίας, από την παραγωγή έως την τελική απόρριψή τους.

 

Η ομάδα της Cyclefi μιλά για την ιδέα, τους στόχους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλά και το όραμά της:

 

Η ιδέα μας γεννήθηκε όταν: 

Η ιδέα της Cyclefi γεννήθηκε με στόχο την επιτυχή ιχνηλασία και παρακολούθηση όλου του κύκλου ζωής των προϊόντων συσκευασίας, από την παραγωγή ως την τελική απόρριψή τους, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των Ελλήνων καταναλωτών στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η Cyclefi επιδιώκει να γεφυρώσει αυτό το κενό με την εκπαίδευση του πολίτη και την εξοικείωσή του σε πιο «πράσινες» πρακτικές για την καθημερινότητά του.

 

Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ignite Ideas της Nestlé Ελλάς γιατί:

Η Nestlé, με μεγάλο portfolio αγαπημένων προϊόντων, έχει ήδη αποδείξει πως υποστηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά τη βιωσιμότητα και λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Με την καινοτόμο εφαρμογή επιβράβευσης που έχει αναπτύξει η Cyclefi, ευελπιστεί να προσφέρει έναν επιπλέον λόγο στους καταναλωτές να προμηθευτούν εκείνα τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της Nestlé και τελικά να επιτευχθεί η υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.

 

Το σημαντικότερο στοιχείο του Ignite Ideas και αυτό που πήραμε από την πορεία μας στο πρόγραμμα και τους ανθρώπους της εταιρείας είναι: 

Το πρόγραμμα Ignite Ideas μας βοήθησε ουσιαστικά να κατανοήσουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον της Nestlé και τη σχέση της επιχείρησης με το ανταγωνιστικό περιβάλλον γύρω μας, ώστε να εντοπίσουμε γρήγορα τα κενά της υπηρεσίας μας και τις ανάγκες της Nestlé και να προσαρμόσουμε τη λύση μας σε αυτά, με αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύουμε πως μέσω του Ignite Ideas και τη δυνατότητα που μας έδωσε να συνεργαστούμε με έναν όμιλο του εύρους της Nestlé, θα επιτευχθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ο μακροπρόθεσμος στόχος της Cyclefi, που είναι η υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.

 

Στόχος μας είναι η λύση που προτείνουμε να:

Εδραιωθεί και να αφομοιωθεί από ακόμη περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα, ώστε τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το καταναλωτικό κοινό, να χρησιμοποιεί και να απορρίπτει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα τα οποία θα εισέλθουν εκ νέου στην οικονομία. Καθημερινά, βάζουμε τα δυνατά μας να δημιουργήσουμε τεχνολογικές λύσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Όλη η ομάδα γνωρίζει ότι στοχεύουμε σε κάτι πολύ μεγάλο, κάτι που θα αλλάξει θετικά τον κόσμο, και είμαστε προσηλωμένοι στην ίδια μεγάλη εικόνα.

 

Για εμάς βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει:

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, η εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες μειώνεται δραστικά και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. Η στοχοπροσήλωση της Cyclefi για τη δημιουργία ακόμα πιο αποτελεσματικών λύσεων και πρακτικών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη μίας πιο αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον εναλλακτικής συμπεριφοράς, αποτελεί δέσμευση.

 

Ένας νέος επιχειρηματίας χρειάζεται να:

Έχει μια καλή ιδέα την οποία πιστεύει πολύ και η οποία καλύπτει άμεσες ανάγκες. Χρειάζεται να δουλέψει πολύ για την υλοποίησή της και να έχει στελεχωθεί από μια ομάδα που πιστεύει και δουλεύει με την ίδια ένταση. Άλλωστε οι επενδυτές, επενδύουν πρώτα στην ομάδα και τα επιτεύγματά της και έπειτα στην ιδέα και τη προοπτική της.

 

Γνωρίζοντας τη Nestlé και τους ανθρώπους της διαπιστώσαμε ότι:

Όλοι οι άνθρωποι της Nestlé εμφανίζουν το ίδιο ασίγαστο πάθος να επικοινωνήσουμε σε ακόμα περισσότερους την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και της επανάχρησης. Η Nestlé υποστηρίζει θετικές πρακτικές για την παραγωγή των προϊόντων της και σέβεται έμπρακτα το περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις και ενστερνιζόμαστε το ίδιο όραμα για το μέλλον, με αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρη σε όλα τα μέρη, η ανάγκη να αλλάξουμε ριζικά την συμπεριφορά των καταναλωτών γύρω από το τρόπο επιλογής προϊόντων αλλά και απόρριψης της συσκευασίας τους. 

 

To μέλλον είναι:

Οι πρακτικές καινοτόμες λύσεις σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τη σημερινή αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. Η ορθή διαχείριση του παρόντος, η οποία θα χαρακτηρίζει τις ενέργειές μας με ένα θετικό αποτύπωμα κατανάλωσης, εγγυάται πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

 

ignite

 

 

Sponsored by Nestlé

Good Living
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ