Η μαμά των Ατενίστας μιλά στο τελευταίο W
Salcedo and her husband at Acción de Duelo, 2007, an installation at 
Plaza de Bolívar, Bogotá, she 
led to commemorate the assassination of a group of assemblymen by guerrillas. Photograph by Juan Fernando Castro.