ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ JIM HUTTO