Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά

 

Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά