Ο Απρίλης έχει τ' όνομα κι ο Χάρος τα λουλούδια

 

Ο Απρίλης έχει τ' όνομα κι ο Χάρος τα λουλούδια