Ενενήντα τέσσερα θαυμάσια έργα του Θεόφιλου μας οδηγούν σε μια Ελλάδα που έχει χαθεί. Ποιος ήταν και πώς έζησε ο Θεόφιλος, από που εμπνεύστηκε τα έργα του, σε ποια μέρη της Ελλάδας ταξίδεψε και τι λένε οι μεγάλοι μας ποιητές για το έργο του; Μια περιήγηση σε εικόνες, χρώματα, ιδέες, μια συζήτηση για τα έργα ενός ταπεινού και φωτισμένου λαϊκού καλλιτέχνη που ξυπνάνε ακόμα και σήμερα, έναν αιώνα μετά τη δημιουργία τους όλες μας τις αισθήσεις.