Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης; Έχει χαθεί η σκέψη στις μέρες μας; Ποιο το νόημα του σχολείου στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης; Και τι πάει λάθος με τα πανεπιστήμια; Απαντά η καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πεζογράφος, Αγγέλα Καστρινάκη. 

χχ