Τι ισχύει με τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν - Όσα πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και μισθωτές

Τι ισχύει με τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν - Όσα πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και μισθωτές Facebook Twitter
2

Αναλυτικές απαντήσεις σε ερωτήματα ιδιοκτητών και μισθωτών δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων δίνοντας οδηγίες για τις διαδικασίες και όλα όσα πλέον ισχύουν.

Η δικηγόρος της ΠΟΜΙΔΑ, Βασιλική Παραδιά αναλύει:

Η μη πληρωμή μισθωμάτων από μερίδα των ενοικιαστών, και ιδιαίτερα από εκείνους που κατά σύστημα δυστροπούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ήταν και είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, και ένα πρόβλημα χωρίς λύση για τους ιδιοκτήτες που πέφτουν θύματά τους.

Τις προηγούμενες δεκαετίες η αποχώρηση ενός ενοικιαστή που άφηνε πίσω του μεγάλες οφειλές ενοικίων, ήταν μια πράξη χωρίς καμιά ουσιαστική συνέπεια εναντίον του. Η διαδικασία αποβολής του βραδυκίνητη, η εκχώρηση μισθωμάτων ήταν χωρίς καμιά συνέχεια, και συνεπώς αυτός μπορούσε να συνεχίζει ανενόχλητος την συμπεριφορά του αυτή σε βάρος του κάθε φορά επόμενου ιδιοκτήτη.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει ουσιωδώς. Ναι μεν ποτέ δεν κατοχυρώθηκε πρακτικά ο ιδιοκτήτης να μην χάσει τα χρήματά του, αφού όποιον δρόμο και να ακολουθήσει, δύσκολα θα ικανοποιηθούν τελικά οι οικονομικές απαιτήσεις του, όμως η μη πληρωμή των ενοικίων έχει πλέον κάποιες συγκεκριμένες και σοβαρές συνέπειες σε βάρος εκείνων που «εξαφανίζονται» κυριολεκτικά, αφήνοντας πίσω τους ανεξόφλητες οφειλές μισθωμάτων, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν και γι'αυτό θα πρέπει να είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Τι πρέπει να ξέρουν οι ενοικιαστές:

 

Παλαιότερα η αποβολή ενός τέτοιου ενοικιαστή μπορούσε να διαταχθεί μόνον μετά από διεξαγωγή κανονικής δίκης, με αναβολές, μάρτυρες, προτάσεις, εφέσεις κλπ. Σήμερα, μετά και από πολύχρονες προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ ισχύει και η σύντομη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου, δικαστικά αλλά χωρίς δίκη, αναβολές κλπ., στην οποία μπορεί να σωρευτεί και αίτημα επιδίκασης του ποσού των οφειλομένων ενοικίων. Αν αυτά δεν καταβληθούν, ο εκμισθωτής μπορεί να κινήσει διαδικασία κατάσχεσης όσων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να εντοπίσει, η ακόμη και δέσμευσης του ποσού αυτού από τραπεζικό του λογαριασμό, αν υπάρχει και βρεθεί, πράγμα όχι εύκολο, αλλά τώρα πλέον ούτε και αδύνατο, αφού οι τράπεζες είναι σήμερα μόνον τέσσερις.

Παλαιότερα οι υπηρεσίες του Δημοσίου σπανιότατα ασχολούντο με τη βεβαίωση και είσπραξη των ανείσπρακτων μισθωμάτων που τους εκχωρούσαν οι εκμισθωτές για να απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος που αναλογούσε σ΄αυτά, ακριβώς γιατί σπανιότατα θα μπορούσαν να τα εισπράξουν. Ετσι οι ενοικιαστές εγκατέλειπαν το μίσθιο με την βάσιμη ελπίδα ότι απαλλάχτηκαν οριστικά από την πληρωμή τους! Σήμερα όμως με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 που νομοθετήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΟΜΙΔΑ και αφορά τη δυνατότητα αναβολής φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων από 1.1.2015 και μετά, ορίστηκε ότι: «Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.».

Παλαιότερα πολλοί εκμισθωτές, για κάποιους μήνες που οι ενοικιαστές τους ενώ βρίσκονταν στη χρήση του ακινήτου τους, δεν τους κατέβαλαν τα μισθώματα, για να μην μπουν στον «μπελά» της διαδικασίας είτε της εκχώρησης, είτε σήμερα της αναβολής φορολόγησης, απλά δήλωναν τα ακίνητά τους ως «κενά». Σήμερα από τη διασταύρωση της δήλωσής τους με τα στοιχεία της ΔΕΗ, αυτό θεωρείται αμέσως ως ψευδής δήλωση, με όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς η άσκηση δικαστικής ενέργειας προς αναβολή της φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων είναι πρακτικά μονόδρομος για τον κάθε εκμισθωτή, εκτός αν το οφειλόμενο ποσό είναι ασήμαντο.

Τέλος παλαιότερα η αποβολή ενός ενοικιαστή για καθυστέρηση μισθωμάτων ήταν κάτι το οποίο γνώριζε μόνον ο «δράστης» και το «θύμα» της συμπεριφοράς αυτής, μια και αυτό δεν καταγραφόταν πουθενά ως στοιχείο της γενικότερης οικονομικής συμπεριφοράς του. Σήμερα, από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά, κάθε δικαστική απόφαση ή διαταγή απόδοσης που διατάσσει αποβολή από μισθωμένο ακίνητο καταχωρείται νόμιμα στο διατραπεζικό σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», πράγμα που επισύρει τις γνωστές σε όλους συνέπειες, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες μισθωτές και για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση παραμένει στο σύστημα αυτό για τρία χρόνια, ακόμα και αν εξοφληθεί μεταγενέστερα, για δε τη διαγραφή από το σύστημα αυτό, απαιτείται να τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να είναι βέβαιο ότι πράγματι εξοφλήθηκαν τα οφειλόμενα.

Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες:

 

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήλωση αναβολής των ανείσπρακτων ενοικίων πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εισοδήματός τους ΜΕΤΑ τη λήξη του οικονομικού έτους το οποίο αφορά η αναβολή και ΠΡΙΝ από την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης εισοδήματος, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων. Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη σχετική εγκύκλιο και τις οδηγίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2017, «η στήλη 16 του Ε2 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (παρ. 4 του αρθ. 39 ν. 4172/2013).

Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από το δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.» Εννοείται ότι ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να έχει παραιτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την είσπραξη των μισθωμάτων αυτών, ή να τα έχει συμψηφίσει με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ανοχή και κατανόηση των εκμισθωτών προς τους ενοικιαστές που είναι θύματα της οικονομικής κρίσης είναι επιβεβλημένη, και την διαπιστώνουμε καθημερινά. Όμως οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν καλά τους τρόπους δραστικής αντιμετώπισης μιας άλλης κατηγορίας, εκείνων που υποδύονται τους «ενοικιαστές», δηλαδή που εγκαθίστανται σε ένα ακίνητο με το αρχικό σχέδιο να παραμείνουν σ΄αυτό όσο γίνεται περισσότερο χωρίς να πληρώσουν απολύτως τίποτε!

Τι πρέπει να ξέρουν όλοι:

 

Οι ενοικιαστές πρέπει να καταλάβουν πλέον πως η μη πληρωμή των ενοικίων δεν πλέον είναι μια πράξη χωρίς συνέπειες, και ότι οφείλουν να είναι συνεπείς στην καταβολή των υποχρεώσεών τους, ώστε και οι ιδιοκτήτες με τη σειρά τους να μπορούν να ανταποκριθούν στις βαρύτατες σημερινές φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Και οι εκμισθωτές πρέπει να είναι ενήμεροι για όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις, διαδικασίες και προθεσμίες. Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΜΙΔΑ πάγια συνιστά στα μέλη της, πριν προβούν σε δικαστικές ενέργειες περί οφειλομένων μισθωμάτων, να εξαντλούν κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον ενοικιαστή τους για την καταβολή των οφειλομένων, έστω και συμβιβαστικά...

Ελλάδα
2

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

2 σχόλια
Ένα τεράστιο κατεβατό της ΠΟΜΙΔΑ βλέπω εγώ που δεν ξεκαθαρίζει και ιδιαίτερα κάτι, ούτε δίνει μία σαφή απάντηση για το τι γίνεται με αυτούς που δεν σου δίνουν το ενοίκιο τελικά. Μάλλον τίποτα. Οκ αναφέρεται ένα γενικό "θα υπάρξουν νομικές συνέπειες αμα δεν πληρώνεις" αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι: απλά μη σου τύχει. Απαξ και βρεθεί κάποιος που δεν θέλει ή δεν μπορεί να πληρώνει πια τα νοίκια και δεν έχει πουθενά αλλού να μείνει εκτός απ το να καταλήξει στον δρόμο,τότε το πιο πιθανό είναι να σου κατσικωθεί στο σπίτι και να μην φεύγει με τίποτα και ας του πεις και πας όποιο δικηγορικό χαρτί θες. Και κλειδαριά να του αλλάξεις, θα την σπάσει και θα μπει σαν κάνας διαρρήκτης. Μονάχα άμα του κόψεις πιθανόν παροχή νερού και ρεύματος ίσως τον διώξεις. Αυτά όμως είναι ακραία και δεν ξέρω αν βρέθηκε ποτέ κανείς να τα εφαρμόσει. Όσον αφορά την έξωση είναι χρονοβόρα διαδικασία και θα περάσει πολύς καιρός ώσπου να βγει απόφαση (αλήθεια ποιος την εκτελεί? Ρωτάω διότι ξέρω και άτομα που έχουν πει "ας μου φέρουν και χαρτί έξωσης υπογεγραμμένη από δικαστή, εγώ από εδώ μέσα δεν το κουνάω, δεν έχω κάπου να πάω και έχουμε κρίση, δεν έχω χρήματα για το ενοίκιο, άμα δεν το καταλαβαίνει ο ιδιοκτήτης δεν του φταίω εγώ"). Σχετικά με διεκδίκηση χρεών εκεί κάτι καταφέρνεις αλλά θες και εκεί υπομονή. Άσε που πολλοί εξαφανίζονται. Δεν είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου αλλά βλέπω και την δική τους μεριά. Και οι 2 μεριές ζημιωμένες. Τώρα το να γλιτώνουν και λίγο φορό παραπάνω λόγω μη είσπραξης μισθίων είναι θετικό αλλά παρολαυτα μένουν ίσως και χωρίς εισόδημα. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Πολλοί έχουν από 1 εως 4 ας πούμε διαμερίσματα που νοικιάζουν σε άλλους. Ε και τώρα εαν οι μισοί ή και όλοι δεν πληρώνουν, έχεις πρόβλημα. Πχ σε μικρή πολυκατοικία που έμενα για 3 χρόνια η ιδιοκτήτρια της εισέπραττε 3 ενοίκια (2 φοιτητών, 1 λογιστικού γραφείου). Υπήρχε και ένα διαμέρισμα που έμενε η δική της οικογένεια και ένα καφέ στο ισόγειο που έπαιρνε καθαρά συμβολικά κάτι (100 ευρώ) καθώς τοχε δώσει στον γιο ή ανηψιό της για να ανοίξει καφέ. Όσο ήμουν εγώ όλοι πλήρωναν (800+ ευρώ όλο και όλο το μήνα έπαιρνε απ όλους μας). Και ήταν πολύ ανθρώπινη. Δεν σε κυνηγούσε. Τα λεφτά όποτε ναναι μες στον μήνα αρκεί να τα παιρνε. Και αμα δεν είχες 1 μήνα τα μοίραζε σε δόσεις. Με τους προηγούμενους όμως είχε θέμα. Το προηγούμενο γραφείο της άφησε χρέη 1200 ευρώ (6 μηνών). Του είπε απλά φύγε για να μην συνεχιστεί αυτό και δεν θα διεκδικήσω τίποτα. Έφυγε αλλά τα άκουσε από πάνω κιόλας λέγοντας την σκληρή κτλπ. Ο προηγούμενος στο δικό μου, φοιτητής, άφησε χρέη 200 ευρώ στο νερό (είναι στο όνομα της) και 50 στα κοινόχρηστα. Όταν μπήκα εγώ, τα πλήρωσε εκείνη μετά από ένα διάστημα. Τέλος, αυτός πουχε ένα καφέ πριν το τωρινό του συγγενή της άφησε χρέη 10.000 ευρώ. Το πήγε δικαστικώς αλλά λίγα κατάφερε, βάρεσε και μία χρεωκοπία αυτός κάτι τέτοιο τέλος πάντων....Ε τώρα συν ΕΝΦΙΑ συν κάτι εργασίες συντήρησης κτηρίου συν μικρό δάνειο για πρότερη ανακαίνιση του δικού μου διαμερίσματος συν ένα μαγαζί με ρούχα πουχε με χαμηλότατο τζίρο, ε γονάτισε η γυναίκα. Εξ ου και ήταν λίγω τσιμπιμένα τα ενοίκια (300 ευρώ σε μένα ενώ 250-270 θα ήταν το σωστό). Αλλά οκ δεν με πείραζε. Ορθοπόδησε κιόλας καθώς ήμασταν όλοι συνεπείς. Φυσικά και υπάρχουν και κάτι ανάλγητοι ιδιοκτήτες που πέρα από υψηλά μισθώματα σε τρομοκρατούν κάθε μέρα αν υπάρχει ακόμα και μικρό χρέος, δεν δέχονται συζήτηση για δόσεις ή εαν λεει ως 5 του μηνός να δίδεται το νοίκι, 5 του μηνός σου στέκονται στην πόρτα και στο ζητάνε. Και άμα του λες θα στα δώσω απλά δεν ταχω ακόμα τα χρήματα και ξερω γω πληρώνομαι αργότερα μες στν μήνα με μικρή καθυστέρηση δηλαδή, θα ταχεις 20 του μήνα, νευριάζουν (είχα έναν γέρο τέτοιο, κολλητσίδα, εύπορο εντωμεταξύ καθώς είχε καμια 20αρια διαμερίσματα, 10 μήνες έκατσα και έφυγα και μου έφαγε και 100 ευρώ στο τέλος εγγύηση που είχα δώσει για το νερό, μέχρι και αριθμό άλλαξε ρε επειδή τον έπαιρνα τηλέφωνο για να μου τα δώσει, απλά τον έχασα μετά δια παντός! ).
Σωστά όλα αυτά, αν και δυστυχώς η έξωση ενός κακοπληρωτή ενοικιαστή πολλές φορές είναι μια δυσκίνητη, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Σε χώρες του εξωτερικού αρκεί η μη πληρωμή του ενοικίου για μία εβδομάδα ή ένα μήνα για να αποβληθεί ο ενοικιαστής από το σπίτι. Ασφαλώς, άνθρωποι είμαστε όλοι και γνωρίζουμε την οικονομική κρίση που μαστίζει πολλούς συνανθρώπους μας αλλά και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν είναι κροίσοι αλλά άνθρωποι που πολλές φορές το μοναδικό τους εισόδημα προέρχεται από ένα δυο ακίνητα που ενδεχομένως έχουν κληρονομήσει και που τους βαρύνουν οικονομικά με ΕΝΦΙΑ αλλά και με βαρύτατο φόρο επί των ενοικίων. Και που πολλές φορές όχι μόνο δεν εισπράττουν τα οφειλόμενα ενοίκια αλλά πληρώνουν περίπου 1000 Ευρώ από την τσέπη τους (δικαστικούς επιμελητές, εξώδικα, προσφυγή εναντίον του ενοικιαστή, ακόμα και κλειδαράδες κλπ αν δεν φεύγει ο ενοικιαστής), βγαίνοντας πολλαπλώς ζημιωμένοι. Και μερικοί ενοικιαστές το έχουν σύστημα, μπορεί άνετα κανείς να μένει ανά εξάμηνο σχεδόν τσάμπα σε ένα σπίτι, πληρώνοντας μόνο το αρχικό ενοίκιο και την εγγύηση αν τη ζητήσει ο ιδιοκτήτης, μια και μέχρι να του γίνει έξωση άνετα φτάνουμε το εξάμηνο...

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ