Η ΕλΕΔΑ καταγγέλλει διακρίσεις που προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα, κάνοντας λόγο για περιορισμούς σε βάρος αλλοδαπών και Ρομά, αναφορικά με τα κοινωνικά επιδόματα.

 

Η Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη τη θέσπιση επιδόματος γέννησης, αν και σημειώνει ότι η ενίσχυση της οικογένειας απαιτεί μια πιο συνολική πολιτική στήριξης της πατρότητας και της μητρότητας.

 

Όμως, τονίζει η Ένωση, με τον ίδιο νόμο μεταβάλλονται επί το δυσμενέστερον οι όροι χορήγησης των υφιστάμενων επιδομάτων παιδιού, στέγασης και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στους μετανάστες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. «Το ίδιο προβληματικοί είναι και οι ταυτόσημοι όροι που τίθενται σε σχέση με την παροχή του επιδόματος γέννησης», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

«Συγκεκριμένα, θεσπίζεται και για τα τρία αυτά επιδόματα ο όρος της δωδεκαετούς νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, ενώ για τα επιδόματα παιδιού και στέγασης ο έως σήμερα απαιτούμενος χρόνος ήταν η πενταετία», αναφέρει η Ένωση, που χαρακτηρίζει εντελώς αδικαιολόγητη αυτή την οπισθοδρόμηση.

 

Τα συγκεκριμένα επιδόματα «συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη, συνιστούν ουσιαστική στήριξη των μεταναστευτικών οικογενειών που κατά τεκμήριο τα έχουν ανάγκη, ενώ η πενταετής νόμιμη παραμονή αποτελεί επαρκές κριτήριο ώστε να τεκμαίρεται η πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα», επισημαίνει η ΕλΕΔΑ, τονίζοντας ότι πρόκειται για αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

 

«Τιμωρητική η διάταξη για τις απουσίες»

 

Παράλληλα, η Ένωση χαρακτηρίζει ως ασύμβατη με το κοινωνικό κράτους δικαίου τη διάταξη σύμφωνα με την οποία η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και των επιδομάτων παιδιού και στέγασης σχετίζεται με την υπέρβαση του ορίου απουσιών του ανήλικου μέλους της οικογένειας.

 

Η ρύθμιση αυτή, συνεχίζει η Ένωση, πλήττει κατά κύριο λόγο την κοινωνική ομάδα των Ρομά, ενώ «στηρίζεται στην προβληματική σύνδεση που έγινε επί της προηγούμενης κυβέρνησης, της σχολικής φοίτησης με την παροχή βοηθήματος που το κράτος θεωρεί αναγκαίο για την αξιοπρεπή διαβίωση».

 

Προσθέτει, ότι συνιστά τιμωρητική διάταξη και όχι οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής, μεταθέτοντας στο ανήλικο μέλος της οικογένειας -ή στον δάσκαλό του- την ευθύνη για τη λήψη ή μη ενός ελάχιστου εισοδήματος.

 

 

Για αυτούς τους λόγους, η Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της και να εναρμονιστεί με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις στη βάση της εθνικής καταγωγής των παιδιών. Παράλληλα καλεί συνολικά τον πολιτικό κόσμο να πιέσει για την αλλαγή αυτών των διατάξεων.