Επίδομα ύψους 534 ευρώ θα καταβληθεί τόσο για τον Νοέμβριο όσο και για τον Δεκέμβριο για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού.

 

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα καταβληθεί σε όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εγγραφούν στο Μητρώο έως τις 10 Ιανουαρίου. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι και όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

 

Μέχρι τώρα, περισσότεροι από 16.000 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν λάβει αποζημίωση συνολικού ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων, για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σημειώνει το υπουργείο Πολιτισμού σε σχετική ανακοίνωση.

 

Στο Μητρώο έχουν προστεθεί 40 επιπλέον επαγγελματικές ειδικότητες, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδικοτήτων όπως και η δυνατότητα τροποποίησης εγγραφής.

 

Το Μητρώο δεν απαιτεί την επισύναψη στοιχείων, υπενθυμίζει το υπουργείο, αλλά αρκείται στις υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του Πολιτισμού. «Το Μητρώο δεν αποσκοπεί στην εκμετάλλευση ή χρήση των προσωπικών δεδομένων όσων εγγραφούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την ταυτοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο σε περιπτώσεις όπου οι εγγεγραμμένοι έχουν ήδη λάβει ή δεν δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού», επισημαίνει ακόμη η ανακοίνωση.