Η Σλοβακία πρόκειται να ξεκινήσει τα τεστ ανίχνευσης για κορωνοίό σε όλα τα άτομα άνω των 10 ετών το Σάββατο, αλλά η πρόεδρος πιστεύει ότι το φιλόδοξο αυτό σχέδιο είναι «ανέφικτο».