Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας έχουν από την αρχή της θητείας τους ανακοινώσει την αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την επιχείρηση «τέλος το τσιγάρο» σε δημόσιους χώρους, θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο. Αυτός θα περιλαμβάνει την εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» δρομολογείται και η ενεργοποίηση τηλεφωνικής γραμμής στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τις παραβάσεις του νόμου.

 

Όπως άλλωστε είχε γίνει γνωστό όταν παραδόθηκαν οι στόχοι σε κάθε Υπουργείο, η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νομοθέτης θα συνοδευτεί από εντατικοποίηση των ελέγχων. Και τότε είχε αναφερθεί ότι το σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη εμπλοκή της Αστυνομίας, αλλά και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά παραβάσεων. Η γραμμή  αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός εξαμήνου.

 

Ο αντικαπνιστικός νόμος υπάρχει, αλλά εδώ και χρόνια δεν εφαρμόστηκε ποτέ καθώς το μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με την εφαρμογή του εντοπίζεται στην απουσία ελέγχων. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αρμοδιότητα των ελέγχων έχουν η δημοτική αστυνομία, το Λιμενικό –στις περιοχές αρμοδιότητάς του–, οι ελεγκτές Υγείας των σχετικών διευθύνσεων των ΟΤΑ και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας – επίσης περιορίζεται στους χώρους ευθύνης τους δηλαδή στους υγειονομικούς σχηματισμούς. Η Ελληνική Αστυνομία δύναται μόνο να συνδράμει στους ελέγχους και αυτό κατόπιν αιτήσεως των άλλων ελεγκτικών οργάνων.

 

Τι προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος

 

Σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο το κάπνισμα απαγορεύεται σε:

 

-νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,


-εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,


-χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων,


-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ)


-κέντρα διασκέδασης, κλπ.,

 

Τα πρόστιμα

 

Στην εγκύκλιο με τα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο αναφέρεται ότι:

 

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

 

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

 

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

 

 

Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

 

 

Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.