Μπορεί στο σύνολό τους να είναι πάνω από 9.800 με τις ΗΠΑ να κατέχουν τα περισσότερα, αλλά πλέον στον υπόλοιπο κόσμο τα καταστήματα Domino’s Pizza έγιναν 5.000! 

 Στις 21 Ιουνίου, τα εγκαίνια του καταστήματος της Κολωνίας στη Γερμανία ήταν σημαδιακό καθώς ήταν αυτό που ανέβασε τον αριθμό των καταστημάτων της Domino’s Pizza εκτός ΗΠΑ στα 5.000!  Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Αμερική μόνο λειτουργούν 4.898 καταστήματα!

Ο αριθμός αυτός μόνο να αυξηθεί μπορεί αφού ήδη ανοίγουν νέα καταστήματα στην Κύπρο, από την εταιρία που διατηρεί τα δικαιώματα της Domino’s στην Ελλάδα, η ΑΝΑΤΡΟΝ Α.Ε.  Έχοντας ένα πλάνο δράσης το οποίο προβλέπει 12 καταστήματα στη Βουλγαρία (στην οποία ήδη δραστηριοποιείται η ANATRON) και 10 νέα στην Κύπρο!