Ένας περιορισμένος χώρος που βλέπεις καθημερινά, μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο - μικρό αλλά αυτοτελή.