Δείτε την εικόνα:

 

Οι τέσσερις πρώτες λέξεις που θα δεις, περιγράφουν τον χαρακτήρα σου

 

 

 

Οι δικές μου τέσσερις:

honest

passionate
insecure
wrestless

:)