Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, λένε και οι πρώτες εντυπώσεις, παρ' ό,τι δεν θα είναι καθοριστικές, έχουν τη σημασία τους. 

 

Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις σχετικά με το σχήμα της νέας κυβέρνησης, τους Υπουργός της, και την συνολική πρώτη εικόνα των μέχρι στιγμής παρεμβάσεών τους.