Υπομονή...

 

 

Τουλάχιστον είναι ειλικρινής.

 

 

Χαμένοι στη μετάφραση

 

 

Δώσεεεεε...

 

 

Ευσεβείς πόθοι 

 

 

Πρόσφατα δηλαδή...

 

 

Τύφλα να' χει ο Νίκι Λάουντα

 

 

Aπό Δευτέρα

 

 

Δεν είναι απειλή... είναι υπόσχεση!

 

 

Ήρεμα ρωτάω