Τι; Δεν είναι αυτή η χρήση του;

 

 

 

 

ΔΕ ΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ!

 

 

 

 

Σ'αυτή την ηλικία είμαι κι εγώ!

 

 

 

 

Εεε ΝΑΙΙΙΙ.

 

 

 

  

Συμβαίνουν αυτά παιδιά.

 

 

 

 

Το αγαπημένο όλων!

 

 

 

 

Αυτή είναι πραγματική αντίσταση.

 

 

 

 

Όντως τώρα; 

 

 

 

 

Κάν' τα τέσσερα-πέντε...

 

 

 

 

Και λίγα ζήτησε!