Κοίτα τώρα κάτι αδικίες ...

 

 

 

Να αυτές τις κακές συνήθειες έχω..

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Για πείτε ντε ! 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Hello, darkness my old friend ! 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Ξέρει κανείς εκεί έξω ; 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Να κάτι τέτοια μας τα χαλάνε. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Τι υποδηλώνει ετούτο ;  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Πήγα αλλά ήρθα, κοινώς.. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Ααιι καλά !

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020

 

 

Εεε ; Για πείτε ντε !

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τετάρτης 08/01/2020