Έτσι ακριβώς

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Εγώ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Ποια ελαττώματα;;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Έλα ντε

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Ένα φρέντο παρακαλώ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Τι να πούμε και εμείς;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Έκλεισε!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Πραγματικά

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022

 

Κάθε βράδυ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 5/5/2022