[Λ.Φ.]

 

1.

Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

2.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

3.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

4.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

5.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

6.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

7.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

8.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

9.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

10.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

11.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

12.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

13.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

14.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

15.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

16.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

17.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

18.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

19.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

20.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

21.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

22.
Ο Ομπάμα τσεκάρει το μέιλ ΣΟΥ

23.

 

[via]