Διάβασα το πρόσφατο άρθρο σας σχετικά με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τις υπερβολικές χρεώσεις σε αυτούς. Αν και η δυσαρέσκεια των καταναλωτών και τα σχόλια σας είναι λογική, θα ήθελα να σας παραθέσω μερικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα βάσει νόμου, καθώς και σχετικά με την τιμολόγηση των οικιακών καταναλωτών.

   

 

Αυτά που θα γράψω παρακάτω βασίζονται στις γνώσεις που έχω ως προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στις γνώσεις από τα μαθήματα ενεργειακής τεχνολογίας που έχω παρακολουθήσει.

 

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας είναι (θεωρητικώς) σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία, η οποία λέει τα εξής: Η ενέργεια σε κάθε χώρα θα χωριστεί σε 4 κλάδους: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Πώληση-Κατανάλωση. Η σχετική νομοθεσία επιτάσσει πως η Παραγωγή και η Πώληση-Κατανάλωση είναι κλάδοι όπου θα ισχύει η ελεύθερη αγορά (με ανταγωνισμό), ενώ οι κλάδοι Μεταφορά και Διανομή είναι μονοπωλιακοί κλάδοι (ένα δίκτυο σε κάθε χώρα και μια εταιρία διαχείρισης).

 

Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε τον ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς) και τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Δικτύου Διανομής), με την ιδιαιτερότητα πως αυτές είναι 100% θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. (αλλά είναι ανεξάρτητες εταιρίες θεωρητικώς)

 

Πλέον η αγορά έχει απελευθερωθεί και στην πώληση, οπότε και όλοι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον πάροχο τους. Όμως, οι χρεώσεις σε κάθε οικιακό τιμολόγιο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στο ανταγωνιστικό κομμάτι χρεώσεων και στο μη ανταγωνιστικό. Για τις χρεώσεις στο ανταγωνιστικό είναι υπεύθυνη ο πάροχος (πχ elpedison, protergia, volterra, ΔΕΗ), ενώ οι μη ανταγωνιστικές(ΥΚΩ, ΕΡΤ, ΕΤΜΕΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) καθορίζονται από τρίτους (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), απλώς εισπράττονται από τους παρόχους και από τους παρόχους αποδίδονται στους τρίτους. Συνεπώς, η πρόταση στο άρθρο σας "Εμείς πρέπει να πληρώσουμε για τους πολύτεκνους, εμείς για τα νησιά, εμείς για όσους πληρώνουν κοινωνικό τιμολόγιο, εμείς πρέπει να αποζημιώσουμε τους παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, να πληρώνουμε αενάως το δίκτυο μεταφοράς, και παρόλα αυτά να καταφέρνει η ΔΕΗ να βρίσκεται ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία" είναι εσφαλμένη. Η ΔΕΗ (όπως και κάθε πάροχος) εισπράττει τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, κτλ) και τις αποδίδει σε τρίτους, συνεπώς η βιωσιμότητα της ΔΕΗ ως εταιρίας δεν εξαρτάται από το ύψος των μη ανταγωνιστικών χρεώσεων. 

 

Η πρόταση "Είπαμε ναι στο κοινωνικό κράτος και στην αλληλεγγύη, αλλά αυτό το ΥΚΩ (νησιά, κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι κλ.π - πολύ μ' αρέσει αυτό το "κλ.π") πρέπει οπωσδήποτε να το πληρώνουμε έτσι άμεσα -και με τόσα λεφτά- εμείς κι όχι το κράτος απ' τα πλεονάσματα που λέει ότι έχει ή η ΔΕΗ που επιλέγει να το παρέχει;" είναι επίσης εσφαλμένη. ΔΕΝ επιλέγει η ΔΕΗ να παρέχει τις ΥΚΩ, το Κράτος επιβάλει σε όλους τους παρόχους να πωλούν σε χαμηλές τιμές στους δικαιούχους ΚΟΤ και στην ΔΕΗ να πουλά στα νησιά ενέργεια σε τιμές στεριάς (το οικιακό τιμολόγιο δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα για τα νησιά). Δεν έχει δικαίωμα επιλογής η ΔΕΗ, η χρέωση για τις ΥΚΩ καθορίζεται από την ΡΑΕ και είναι ανεξάρτητη παρόχου. Το Κράτος προφανώς δεν το πληρώνει επειδή δεν είναι εξασφαλισμένο το πλεόνασμα κάθε χρόνο.

  

"Αν θέλει η ΔΕΗ να κάνει εκπτώσεις σε πολύτεκνους και νησιώτες, μαζί της - ας τους κάνει. Όχι όμως με το ζόρι να αποφασίζει ότι τη δική της "ευαίσθητη κοινωνική πολιτική" πρέπει να την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι!". Ισχύει το ίδιο, δεν επιλέγει η ΔΕΗ, το επιβάλλει το Κράτος σε όλους τους παρόχους.

 

Η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται είναι αρκετά περίπλοκη για να την κατανοήσει ο κάθε πολίτης που δεν ασχολείται με το αντικείμενο, ωστόσο έχει δομηθεί ορθώς και έχει "πετύχει" στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.