Μία άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση για την εκπαίδευση

Με ζωντανό σχεδιασμό καρτούν . Ελληνικοί υπότιτλοι.

LIFOTEAM,