Ημέρες παραστάσεων : 17-19 Ιανουαρίου, 24-26 Ιαν., 31 Ιαν., 1,2 Φεβρ., 7-9 Φεβρ.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

Αιμίλιος Χειλάκης. "Μόνος με τον 'Αμλετ" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.