Στην Ύδρα του '80
Φωτ.: serdan/digit.wdr.de

 

Στην Ύδρα του '80
Φωτ.: serdan/digit.wdr.de

 

Στην Ύδρα του '80
Φωτ.: serdan/digit.wdr.de

 

Στην Ύδρα του '80
Φωτ.: serdan/digit.wdr.de

 

Στην Ύδρα του '80
Φωτ.: serdan/digit.wdr.de

 

Στην Ύδρα του '80
Το λιμάνι από ψηλά. Φωτ.: serdan/digit.wdr.de