Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

 

http://holbech.org/