Αίγινα λιμάνι
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

αιγινα εκκλησάκι
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα ψαράς δίχτυα
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα εκκλησία
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα καλάθια
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα ξενοδοχείο
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library

 

Αίγινα σπιτια
Φωτ.: Keld Helmer – Petersen/The Royal Danish Library