εκείνες οι καμήλες

 

 

 

 

 

 

 

 

που υπομονετικά μας

 

 

 

 

 

 


δέχτηκαν στη ράχη τους

 

 

 

 

 

 

πριν συρθούμε ολόσωμοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στο κέντρο

 

 

 

 

 

 

της μεγάλης πυραμίδας

 

 

 

 

 

 

 

είχαν το βλέμμα ήρεμο,

 

 

 

 

 

 

σχεδόν ειρωνικό,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σαν να ήξεραν
το μυστικό από αιώνων

 

 

 

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

 


σαν να μην ήξεραν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τίποτε

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Βαρβέρης