αρρενομανία η. Eρωτική ροπή αντρός προς άντρα: (Iστ. Bλαχ. 2744). [<επίθ. αρρενομανής + κατάλ. ‑ία. H λ. πιθ. τον 8. αι. (LBG)] Λεξικό Κριαρά

Μια άγνωστη λέξη σε ένα χριστιανικό βίβλίο, σήμερα, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας

 

You left upon the altar/ Devoted to yourself

 

 

&quot;Two Figures, 1953&quot; by Francis Bacon, The Estate of Francis Bacon
"Two Figures, 1953" by Francis Bacon, The Estate of Francis Bacon

 

Το ελληνικό καλοκαίρι...
Το ελληνικό καλοκαίρι...