Ωραία ασφαλώς η φωτογραφία.

Αλλά ωραιότερος ο φωτογράφος της.

 


Walker Evans (1903-1975)
Self-Portrait in Automated Photobooth
1930
Gelatin silver print
18.3 x 3.8 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York
© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art
Photo: © The Metropolitan Museum of Art, Dist-RMN-GP/Image of the MMA
Walker Evans (1903-1975) Self-Portrait in Automated Photobooth 1930 Gelatin silver print 18.3 x 3.8 cm The Metropolitan Museum of Art, New York © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art Photo: © The Metropolitan Museum of Art, Dist-RMN-GP/Image of the MMA