Η πρωτοβουλία UPFRONT είναι μια σύμπραξη οργανισμών και των ηγετικών στελεχών τους οι οποίοι δεσμεύονται να αξιοποιήσουν την προσωπική και συλλογική τους ισχύ για να οικοδομήσουν δίκαια εργασιακά περιβάλλοντα για επαγγελματίες που υπο-εκπροσωπούνται λόγω των διακρίσεων. 

 

Ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις εκδηλώνονται με την τρέχουσα κοινωνική, οικονομική και πολιτική στέρηση δικαιωμάτων ιστορικά περιθωριοποιημένων και μειονοτικών ομάδων αλλά και με την έλλειψη ευκαιριών, το χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό status, την υψηλότερη ανεργία και τον φυλετικά άνισο καταμερισμό πλούτου.

 

Ενώ απαιτείται μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική «Ποικιλομορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης», υπάρχουν πολλοί που αποτυγχάνουν να θίξουν και να αντιμετωπίσουν κανόνες και πρακτικές που βασίζονται σε συγκεκριμένα ιστορικά μοτίβα αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και άνισης μεταχείρισης.

 

Ο Στόχος

 

Για να σχεδιάσουν δίκαιους εργασιακούς χώρους, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τους αποκλεισμούς σε συστημικό επίπεδο – θίγοντας και αντιμετωπίζοντας τα πάντα, από τους δομικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς των ίδιων των οργανισμών τους μέχρι τον ρόλο που διαδραματίζουν στις κοινότητες μέσα στις οποίες λειτουργούν αλλά και γενικότερα στην οικονομία.

 

Η Πρωτοβουλία UPFRONT διαμορφώθηκε έτσι ώστε να καταστήσει λειτουργικές και να συντονίσει τις δεσμεύσεις για την εξάλειψη του ρατσισμού στο χώρο εργασίας και να θέσει νέα παγκόσμια πρότυπα για την ισότητα στις επιχειρήσεις. Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποστηρίξουν συλλογικά την ανάγκη για συμπεριληπτικές πολιτικές.

 

Η πρωτοβουλία ξεκινά από τη LIFO, τον πιο σύγχρονο και επιδραστικό εκδότη στην Ελλάδα, και την Tsomokos, το κορυφαίο agency εταιρικής επικοινωνίας. Και οι δύο πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν κοινωνική αξία παράλληλα με την οικονομική αξία και ότι είναι σε θέση να ηγηθούν της προόδου - αποδεικνύοντας ότι οι ανοιχτοί και χωρίς αποκλεισμούς χώροι εργασίας είναι καλοί για τις επιχειρήσεις, καλοί για τους εργαζομένους και καλοί για τις οικονομίες μέσα στις οποίες λειτουργούν. Στοχεύουμε στην αντιμετώπιση των αποκλεισμών, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων που σχετίζονται με τη φυλή, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και όλες τις άλλες μορφές ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

 

Μια Ολιστική και Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα, την Ένταξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

 

Upfront Initiative: Η πρωτοβουλία για μια κοινωνία συμπερίληψης και ποικιλομορφίας

 

Οι δράσεις του πρώτου Upfront Initiative:

Ετήσιο συνέδριο - Web Talks και Podcast - Ειδικό τεύχος Lifo και προβολή στο Lifo.gr - Πάνελ συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

 

*Oι ημερομηνίες και τα πρώτα ονόματα συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν σύντομα.

For partnership opportunities click here