Ημέρα κατάλληλη για προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, για εμπορικές συναλλαγές και κοντινές μετακινήσεις για προμήθεια αγαθών. Οφειλές προς το Δημόσιο και προς τρίτους, μπορούν να διευθετηθούν μέσω διαδικτύου. Κάποια έκτακτα έξοδα μην τα αμελείτε.

 

Πιέζεστε και χάνετε την ψυχραιμία σας, όμως δεν είστε απ' αυτούς που πέφτουν για πολύ στα πατώματα και είναι ένα ατού σας. Ενδεχομένως κάποιοι να σας παρεξηγήσουν ότι είστε αναίσθητοι.