Θέματα υγείας που σας απασχολούν, πρέπει να τα κοιτάξετε εγκαίρως. Η μέρα απαιτεί ωριμότητα και δεν συγχωρεί λάθη. Αν δεν αισθάνεστε καλά, ενημερώστε τον γιατρό σας. Όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, εκ των πραγμάτων θα μείνουν πίσω.

 

Έχετε αφήσει στην άκρη την προσωπική σας ζωή και ξαφνικά αισθάνεστε πως δεν υπάρχει κανένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνετε. Ωστόσο, το σφάλμα είναι δικό σας κι έχει να κάνει με το κοινωνικό σας άγχος.