Η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Ουρανό βγάζει στην επιφάνεια άγχη κι ανασφάλειες που καθιστούν δύσκολη τη λήψη αποφάσεων. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αλλαγή πλεύσης. Αντιθέτως, σας καλεί να μείνετε στην ασφαλή οδό της τρέχουσας εργασίας σας.

 

Οι απόψεις σας θα αποτελέσουν αιτία έντασης με οικείους αν είναι εκ δια μέτρου αντίθετες με των άλλων και μπορεί να χρειαστεί ένα ξεσκαρτάρισμα στις σχέσεις σας. Κάλιο αργά παρά ποτέ.